340 inheemse, verwilderde en ingeburgerde soorten, geïllustreerd met bijna 4000 foto's
  
"Onkruiden zijn ook bloemen wanneer je ze beter leert kennen." Winnie de Poeh

  home        soortenlijst        sleutels        links       stats        bron        contact        copyright
   
Sleutel gele composieten met uitsluitend lintbloemen en geen of hooguit 1 volwaardig blad
 

Een plant van de composietenfamilie (Asteraceae) heeft een bloeiwijze, die bestaat uit meerdere sterk gereduceerde bloemetjes (lintbloemen of straal- en buisbloemen), die samen het bloemhoofdje vormen. In de Wikipedia staat een en ander heel duidelijk uitgelegd.

Hieronder vind je een schema om gele composieten met uitsluitend lintbloemen en een kale bloeistengel of met hooguit 1 blad of een aantal schubvormige bladeren aan de bloeistengel van elkaar te kunnen onderscheiden. Let op : het gaat om stengelbladeren, schutbladen tellen niet mee!

Tot de tweede groep (gele composieten met uitsluitend lintbloemen en met minimaal twee volwaardige bladeren aan de bloeistengel) behoren akkerkool, akkermelkdistel, boshavikskruid, dicht havikskruid, dubbelkelk, echt bitterkruid, gekroesde melkdistel, gewone melkdistel, gifsla, groot streepzaad, kleine schorseneer, klein streepzaad, knikbloem, kompassla, moerasmelkdistel, moerasstreepzaad, morgenster, muursla, paardenbloemstreepzaad, schermhavikskruid, smal streepzaad, stengelomvattend havikskruid, stijf havikskruid, stinkend streepzaad en weidehavikskruid.
Hoe onderscheid te maken tussen deze soorten staat op de pagina "Sleutel gele composieten met blad".

Gele composieten met alleen lintbloemen en een kale bloeistengel of met hooguit 1 blad of schubvormige bladeren
Beantwoord de vragen van boven naar beneden. Bij "nee" ga je door naar de volgende vraag van hetzelfde niveau.
Is het antwoord op een vet gedrukte vraag "ja", maar kun je geen keuze maken, kijk dan voor aanvullende kenmerken in het tweede deel van het schema.
vertakte stengel ?
     - stengel bovenaan sterk verdikt en opgeblazen ? ......................................................
     - stengel behaard met langere haren ? ...............................................................................
     - onderkant randbloemen rood ? ..........................................................................................
     - onderkant randbloemen blauwachtig grijs ? ..................................................................
     - onderkant randbloemen bleekgeel ? ................................................................................
     - onderkant randbloemen geel ? ...........................................................................................

onvertakte stengel ?
     - knoppen knikkend?
        . omwindselblaadjes zwart gerand ? ................................................................................
        . anders .......................................................................................................................................

     - onderkant randbloemen rood ?
        . lange dunne uitlopers ? .......................................................................................................
        . anders .......................................................................................................................................

    - anders ............................................................................................................................................

korensla
muurhavikskruid
vertakte leeuwentand
gewoon biggenkruid
spits havikskruid
glad biggenkruidkleine leeuwentand
ruige leeuwentand


muizenoor
vals muizenoor

paardenbloem

In het volgende deel staan de hierboven genoemde soorten op alfabetische volgorde met aanvullende kenmerken.
 • gewoon biggenkruid (Hypochaeris radicata)
  - zeer algemeen
  - vanaf juni tot en met september
  - 15 tot 60 (80) cm
  - bloem 2 tot 4 cm, geel, hele dag geopend
  - onderkant buitenste randbloemen blauwgrijs
  - buitenste randbloemen veel langer dan omwindsel
  - rozetbladeren stijf behaard
  - stengel vertakt

 • glad biggenkruid (Hypochaeris glabra)
  - zeldzaam, op de rode lijst
  - vanaf juni tot en met september
  - 7 tot 30 (50) cm
  - bloem 8 tot 12 mm, geel, paar uur per dag geopend
  - onderkant buitenste randbloemen geel
  - buitenste randbloemen nauwelijks langer dan   omwindsel
  - rozetbladeren kaal en dun
  - stengel vertakt, bleekgroen, soms rood aangelopen

 • kleine leeuwentand (Leontodon saxatilis)
  - algemeen tot zeer zeldzaam
  - vanaf juni tot en met november
  - 5 tot 25 cm
  - bloem 12 tot 20 mm, geel, voor de bloei knikkend
  - onderkant buitenste randbloemen groenig tot   blauwgrijs
  - omwindselblaadjes zwart gerand
  - stengel onvertakt

 • korensla (Arnoseris minima)
  - zeer zeldzaam, op de rode lijst
  - vanaf juni tot en met september
  - 6 tot 30 cm
  - bloem 7 tot 10 mm, goudgeel
  - rozetbladeren grof getand, vooral de rand kort   behaard
  - stengel vertakt, bovenaan sterk verdikt en opgeblazen

 • muizenoor (Hieracium pilosella)
  - algemeen
  - vanaf mei en juni (soms tot de herfst)
  - 5 tot 30 cm
  - bloem 2 tot 3 cm, geel tot bleekgeel
  - onderkant buitenste randbloemen rood
  - onderkant rozetbladeren dicht en lang behaard
  - bovenkant rozetbladeren verspreid en lang behaard
  - stengel onvertakt, grijsgroen, behaard
  - plant met lange, dunne uitlopers

 • muurhavikskruid (Hieracium murorum)
  - vrij tot zeer zeldzaam, op de rode lijst
  - mei en juni (juli)
  - 20 tot 60 cm
  - bloem 2 tot 3 cm, geel
  - rozetbladeren lang gesteeld
  - stengel vertakt en behaard met langere haren

 • paardenbloem (Taraxacum officinale)
  - zeer algemeen
  - hele jaar
  - 5 tot 40 cm
  - bloem 3 tot 6 cm
  - buitenste rij omwindsel vaak teruggeslagen
  - stengel onvertakt

 • ruige leeuwentand (Leontodon hispidus)
  - plaatselijk vrij algemeen tot vrij zeldzaam
  - ook ingezaaid
  - vanaf juni tot de herfst
  - 10 tot 40 cm
  - bloem 2 tot 4 cm, voor de bloei knikkend
  - onderkant buitenste randbloemen blauwgrijs
  - stengel onvertakt, meestal opvallend wit behaard
    evenals omwindsel

 • spits havikskruid (Hieracium lactucella)
  - zeer zeldzaam, op de rode lijst
  - mei en juni, soms tot de herfst
  - 5 tot 20 cm
  - bloem tot 2 cm
  - onderkant buitenste randbloemen bleekgeel
  - rozetbladeren blauwachtig groen
  - stengel vertakt
  - plant met uitlopers, lijkt op muizenoor

 • vals muizenoor (Hieracium peleterianum)
  - zeer zeldzaam
  - vanaf mei tot en met juli
  - 5 tot 30 cm
  - bloem 2 tot 3 cm, bleekgeel
  - onderkant buitenste randbloemen rood
  - onder- en bovenkant rozetbladeren dicht en lang   behaard
  - stengel onvertakt
  - plant met korte, dikke uitlopers

 • vertakte leeuwentand (Leontodon autumnalis)
  - zeer algemeen
  - vanaf juli tot en met oktober
  - 7 tot 45 cm
  - bloem 2 tot 3,5 cm
  - onderkant buitenste randbloemen rood
  - eindslip van het blad lang en smal
  - stengel vertakt, naar boven met schubben

gewoon biggenkruid

muizenoor

muurhavikskruid

paardenbloem

vertakte leeuwentand

  Copyright ontwerp, tekst en foto's Lidy Poot, eigenaar van www.wildebloemen.info 2009 - 2023.
Niet gebruiken zonder toestemming.
Mobiele versie !!

De mobiele versie van deze site staat online. Nog niet volledig ingevuld maar al wel bruikbaar voor een snelle determinatie.
Onderaan elke pagina op de mobiele site kun je kiezen voor de desktopversie, mocht je die liever bekijken. Vanaf de desktopversie kun je op een aantal pagina's switchen naar de mobiele versie. Rechtsboven bij "vorige volgende" staat dan een link.

Vraag deze site op je mobiel op (je wordt automatisch doorgestuurd naar de mobiele versie) en plaats hem bij je favorieten of maak een sneltoets op je startscherm.
Makkelijk voor onderweg tijdens wandeling of fietstocht!