340 inheemse, verwilderde en ingeburgerde soorten, geïllustreerd met bijna 4000 foto's
  
"Onkruiden zijn ook bloemen wanneer je ze beter leert kennen." Winnie de Poeh

  home        soortenlijst        sleutels        links       stats        bron        contact        copyright
   
Sleutel ereprijs met alleenstaande bloemen in de bladoksels
Schema om de in Nederland voorkomende ereprijssoorten met alleenstaande bloemen te determineren

In Nederland zjin 24 soorten ereprijs. Op basis van de bloeiwijze heb ik ze verdeeld in 3 groepen :
1. ereprijs met bloemtrossen in de bladoksels; zie "Sleutel ereprijs met bloemtrossen in de bladoksels";
2. ereprijs met eindelingse bloemtrossen (aan de hoofdstengel en soms ook aan zijstengels); zie "Sleutel ereprijs met eindelingse bloemtrossen";
3. ereprijs met (meestal) 1 alleenstaande bloem in de bladoksels.

De bloeiwijze "bloemtrossen in de bladoksels" (groep 1) is vrij eenvoudig te bepalen. Of een ereprijs tot de 2de of 3de groep hoort, is niet altijd even makkelijk te zien.
Het criterium dat ik gehanteerd heb zijn de blaadjes. Staan de bloemen aan het einde van de stengel en zijn de blaadjes aan de voet van de bloemstelen duidelijk kleiner en/of anders van vorm dan de overige bladeren aan de stengel, dan heb je te maken met een eindelingse tros en hoort de plant in groep 2.
Zijn de blaadjes aan de stengel (dus ook de blaadjes onderaan de bloemstelen) (nagenoeg) gelijk langs de hele stengel, dan hoort de plant in groep 3.
Of het criterium en deze verdeling botanisch verantwoord is weet ik niet, maar het werkt wel.

Beantwoord de vragen van boven naar beneden. Bij "nee" ga je door naar de volgende vraag van hetzelfde niveau.
Kijk voor aanvullende kenmerken in het tweede deel van het schema.
Lukt het je niet om met onderstaande vragen en kenmerken de bloem op naam te brengen, dan kan het zijn dat je een ererprijs gevonden hebt, die behoort tot een andere groep. Zie daarvoor "Sleutel ereprijs met bloemtrossen in de bladoksels" of "Sleutel ereprijs met eindelingse bloemtrossen".
bloem 1 cm of groter ?
     - spitse kelkbladen ? ........................................................................................................................
     - stompe kelkbladen ? ....................................................................................................................

bloem tot 1 cm ?
     - middelste en bovenste bladeren handvormig, 3-7 spletig ? ..........................................
     - lichtblauw of lila bloemetje, kelkbladen hartvormig, klimop-achtig blad ? ...............
     - bloem witachtig en blauw geaderd, bovenste slip blauw, soms roze ? ......................
     - bloem helder blauw, kelkbladen spits, elkaar iets overlappend ? ..................................
     - bloem helder blauw, kelkbladen stomp, elkaar niet rakend ? ........................................

grote ereprijs
draadereprijs


handjesereprijs
klimopereprijs
akkerereprijs
gladde ereprijs
doffe ereprijs

In het volgende deel staan de hierboven genoemde soorten op alfabetische volgorde met aanvullende kenmerken.
 • akkerereprijs (Veronica agrestis)
  - plaatselijk vrij algemeen
  - vanaf april tot in de herfst
  - 7 tot 30 cm
  - bloem 5 tot 8 mm, witachtig, blauw geaderd
  - bladeren lichtgroen, eirond, ondiep gekarteld

 • doffe ereprijs (Veronica opaca)
  - zeldzaam tot zeer zeldzaam, op de rode lijst
  - vanaf april tot in de herfst
  - 15 tot 30 cm
  - bloem 3 tot 4 (7) mm, helder blauw
  - kelkbladen smal en stomp, elkaar niet rakend
  - bladeren donkergroen, dof, rond tot langwerpig,   ondiep gekarteld

 • draadereprijs (Veronica filiformis)
  - algemeen, ook als tuinplant
  - april en mei
  - 5 tot 15 cm
  - bloem 10 tot 15 mm, helder blauw, onderst slip   lichter
  - bladeren rond tot niervormig, 5 tot 10 mm, ondiep   gekarteld
  - stengel wortelend op de meeste knopen
  - in Nederland nooit vruchtdragend

 • gladde ereprijs (Veronica polita)
  - vrij zeldzaam tot ontbrekend
  - vanaf april tot in de herfst
  - 7 tot 30 cm
  - bloem 5 tot 8 mm, donkerblauw, soms met witte   onderslip
  - kelkbladen breed en spits, onder vrucht elkaar   rakend
  - bladeren donkergroen, meestal glanzend, eirond,   soms langwerpig, diep gekarteld-gezaagd

 • grote ereprijs (Veronica persica)
  - zeer algemeen tot zeldzaam
  - vanaf april tot in de herfst
  - 15 tot 30 cm
  - bloem 10 tot 15 mm, blauw, in het midden wit
  - kelkbladen spits
  - bladeren eirond, langer dan 1 cm en diep getand
  - stengel niet of op enkele knopen wortelend

 • handjesereprijs (Veronica triphyllos)
  - uiterst zeldzaam, op de rode lijst
  - vanaf maart tot en met mei
  - 5 tot 20 cm
  - bloem 6 tot 9 mm, diepblauw
  - bovenste en middelste bladeren handvormig,
    3-7 spletig

 • klimopereprijs (Veronica hederifolia)
  - zeer algemeen
  - vanaf maart tot en met mei
  - 5 tot 30 cm
  - bloem 2 tot 2,5 mm, lichtblauw of lila, donker   geaderd
  - kelkbladen hartvormig
  - bladeren rond tot niervormig, 3 - 7 lobbig,   klimopachtig

grote ereprijs
10 - 15 mm

klimopereprijs
2 - 2,5 mm

  Copyright ontwerp, tekst en foto's Lidy Poot, eigenaar van www.wildebloemen.info 2009 - 2023.
Niet gebruiken zonder toestemming.
Mobiele versie !!

De mobiele versie van deze site staat online. Nog niet volledig ingevuld maar al wel bruikbaar voor een snelle determinatie.
Onderaan elke pagina op de mobiele site kun je kiezen voor de desktopversie, mocht je die liever bekijken. Vanaf de desktopversie kun je op een aantal pagina's switchen naar de mobiele versie. Rechtsboven bij "vorige volgende" staat dan een link.

Vraag deze site op je mobiel op (je wordt automatisch doorgestuurd naar de mobiele versie) en plaats hem bij je favorieten of maak een sneltoets op je startscherm.
Makkelijk voor onderweg tijdens wandeling of fietstocht!