340 inheemse, verwilderde en ingeburgerde soorten, geïllustreerd met bijna 4000 foto's
  
"Onkruiden zijn ook bloemen wanneer je ze beter leert kennen." Winnie de Poeh

  home        soortenlijst        sleutels        links       stats        bron        contact        copyright
   
Sleutel ereprijs met bloementrossen in de bladoksels
Schema om de in Nederland voorkomende ereprijssoorten met bloemtrossen in de bladoksels te determineren

In Nederland zjin 24 soorten ereprijs. Op basis van de bloeiwijze heb ik ze verdeeld in 3 groepen :
1. ereprijs met bloemtrossen in de bladoksels;
2. ereprijs met eindelingse bloemtrossen (aan de hoofdstengel en soms ook aan zijstengels); zie "Sleutel ereprijs met eindelingse bloemtrossen";
3. ereprijs met (meestal) 1 alleenstaande bloem in de bladoksels; zie "Sleutel ereprijs met alleenstaande bloemen".

De bloeiwijze "bloemtrossen in de bladoksels" (groep 1) is vrij eenvoudig te bepalen. Of een ereprijs tot de 2de of 3de groep hoort, is niet altijd even makkelijk te zien.
Het criterium dat ik gehanteerd heb zijn de blaadjes. Staan de bloemen aan het einde van de stengel en zijn de blaadjes aan de voet van de bloemstelen duidelijk kleiner en/of anders van vorm dan de overige bladeren aan de stengel, dan heb je te maken met een eindelingse tros en hoort de plant in groep 2.
Zijn de blaadjes aan de stengel (dus ook de blaadjes onderaan de bloemstelen) (nagenoeg) gelijk langs de hele stengel, dan hoort de plant in groep 3.
Of het criterium en deze verdeling botanisch verantwoord is weet ik niet, maar het werkt wel.

Beantwoord de vragen van boven naar beneden. Bij "nee" ga je door naar de volgende vraag van hetzelfde niveau.
Kijk voor aanvullende kenmerken in het tweede deel van het schema.
Lukt het je niet om met onderstaande vragen en kenmerken de bloem op naam te brengen, dan kan het zijn dat je een ererprijs gevonden hebt, die behoort tot een andere groep. Zie daarvoor "Sleutel ereprijs met eindelingse bloemtrossen" of "Sleutel ereprijs met alleenstaande bloemen".
bloemtrossen in beide oksels van het bladpaar ?

     - stengel vooral behaard in twee rijen ? ................................................................................

     - vochtige standplaats of in ondiep water ?
       . vlezig blad ? .................................................................................................................................
       . bloemen witroze en rood geaderd ? ...................................................................................
       . bloemen blauw/lila, donker geaderd ? ..............................................................................

     - stengel rondom behaard ?
       . lancet- tot lijnvormig blad met omgerolde rand ? .........................................................
       . eirond tot lancetvormig blad met vlakke rand ?...............................................................
       . bladeren duidelijk gesteeld en bloemtros minder dan 8 bloemen ? ..........................
       . bladeren (bijna) zittend en bloemtros meer dan 8 bloemen ? .....................................

bloemtrossen in 1 oksel van het bladpaar ? ......................................................................


gewone ereprijs


beekpunge
rode waterereprijs
blauwe waterereprijs


liggende ereprijs
brede ereprijs
bosereprijs
mannetjesereprijs

schildereprijs

In het volgende deel staan de hierboven genoemde soorten op alfabetische volgorde met aanvullende kenmerken.
 • beekpunge (Veronica beccabunga)
  - algemeen tot zeldzaam
  - vanaf mei tot en met september
  - 15 tot 60 cm
  - bloem 5 tot 8 mm, hemelsblauw, soms roze
  - bladeren eirond, vlezig, kort gesteeld, stomp
  - forse, kale stengel
  - groeit op vochtige plaatsen of in ondiep water

 • blauwe waterereprijs (Veronica anagallis-aquatica)
  - vrij algemeen tot zeldzaam
  - vanaf mei tot in de herfst
  - 15 tot 60 cm
  - bloem 5 tot 10 mm, lila tot blauw, donker geaderd
  - bladeren lancetvormig, zittend, spits
  - vrucht langer dan breed
  - groeit op vochtige plaatsen of in ondiep water

 • bosereprijs (Veronica montana)
  - vrij tot zeer zeldzaam
  - vanaf mei tot en met juli
  - 10 tot 45 cm
  - bloem 8 tot 10 mm, lila of bleekblauw, donker   geaderd
  - ijle, armbloemige trossen
  - bladeren rond tot eirond, duidelijk gesteeld
  - stengel liggend, rondom behaard

 • brede ereprijs (Veronica austriaca subsp. teucrium)
  - zeer zeldzaam of verwilderd
  - ook als tuinplant
  - op de rode lijst
  - vanaf mei tot en met juli
  - 10 tot 50 cm
  - bloem (8) 10 tot 17 mm, helder blauw
  - 5 slippige kelk, 5de slip veel korter
  - vrij dichte, rijkbloemige en lang gesteelde trossen
  - bladeren eirond tot lancetvormig met vlakke rand

 • gewone ereprijs (Veronica chamaedrys)
  - zeer algemeen tot vrij zeldzaam
  - vanaf april tot en met juni
  - 10 tot 40 cm
  - bloem (8) 10 tot 14 mm, hemelsblauw, donker   geaderd
  - bladeren eirond tot elliptisch, zittend
  - stengel vooral behaard in twee rijen

 • liggende ereprijs (Veronica prostrata)
  - uiterst zeldzaam
  - op de rode lijst
  - vanaf mei tot begin juni
  - 10 tot 20 cm
  - bloem 4 tot 8 (11) mm, bleekblauw
  - bladeren lijn- tot lancetvormig, omgerolde rand

 • mannetjesereprijs (Veronica officinalis)
  - algemeen tot vrij algemeen
  - vanaf mei tot en met augustus
  - 10 tot 50 cm
  - bloem 6 tot 8 mm, lichtblauw, donker geaderd
  - bladeren elliptisch of omgekeerd eirond, kort   gesteeld
  - stengel rondom behaard, liggend aan de top   opstijgend

 • rode waterereprijs (Veronica catenata)
  - algemeen tot zeer zeldzaam
  - vanaf mei tot in de herfst
  - 15 tot 60 cm
  - bloem 3 tot 5 mm, lichtroze, donkerroze geaderd
  - bladeren lancetvormig, zittend, spits
  - vrucht nagenoeg rond
  - groeit op vochtige plaatsen of in ondiep water

 • schildereprijs (Veronica scutellata)
  - vrij algemeen tot ontbrekend
  - vanaf mei tot en met september
  - 7 tot 30 cm
  - bloem 5 tot 6 mm, wit tot lila, rood of blauw   geaderd
  - trossen (meestal) in 1 oksel van het bladpaar
  - bladeren lijn- tot lancetvormig, spits, zittend

beekpunge
5 - 8 mm

blauwe waterereprijs
5 - 10 mm

gewone ereprijs
(8) 10 - 14 mm

mannetjesereprijs
6 - 8 mm
  Copyright ontwerp, tekst en foto's Lidy Poot, eigenaar van www.wildebloemen.info 2009 - 2023.
Niet gebruiken zonder toestemming.
Mobiele versie !!

De mobiele versie van deze site staat online. Nog niet volledig ingevuld maar al wel bruikbaar voor een snelle determinatie.
Onderaan elke pagina op de mobiele site kun je kiezen voor de desktopversie, mocht je die liever bekijken. Vanaf de desktopversie kun je op een aantal pagina's switchen naar de mobiele versie. Rechtsboven bij "vorige volgende" staat dan een link.

Vraag deze site op je mobiel op (je wordt automatisch doorgestuurd naar de mobiele versie) en plaats hem bij je favorieten of maak een sneltoets op je startscherm.
Makkelijk voor onderweg tijdens wandeling of fietstocht!