340 inheemse, verwilderde en ingeburgerde soorten, geïllustreerd met bijna 4000 foto's
  
"Onkruiden zijn ook bloemen wanneer je ze beter leert kennen." Winnie de Poeh

  home        soortenlijst        sleutels        links       stats        bron        contact        copyright
   
Sleutel 9 gele kruisbloemigen met bloemen groter dan of gelijk aan 1 cm
Schema om de 9 in Nederland voorkomende gele kruisbloemigen met bloemen groter dan of gelijk aan 1 cm te determineren

Beantwoord de vragen van boven naar beneden. Bij "nee" ga je door naar de volgende vraag van hetzelfde niveau.
In het onderste gedeelte staan de kenmerken per soort, ter bevestiging.
• bovenste bladeren half of bijna geheel stengelomvattend ?
    - knoppen boven open bloemen ? .........................................................................................
    - open bloemen boven knoppen ? .........................................................................................

• alle bladeren liervormig tot geveerd met grote eindlob ? ................................................
• alle bladeren veerdelig tot veerspletig met smalle slippen ? ............................................
• alle bladeren langwerpig met gave rand en spitse top ? ...................................................

• onderste bladeren liervormig, bovenste anders ?
    - dikke, kale stengel, onderaan houtig met littekens ? .....................................................
    - alle bladeren donkergroen en verspreid ruw behaard ? ...............................................
    - alle bladeren blauwgroen, de onderste ruw behaard, bovenste kaal ? ....................
    - alle bladeren grasgroen en enigszins ruw behaard ? .....................................................

koolzaad
raapzaad

witte mosterd
grote zandkool
muurbloem


wilde kool
herik
zwarte mosterd
knopherik

In het volgende deel staan de hierboven genoemde soorten op alfabetische volgorde met aanvullende kenmerken.
De gekleurde kenmerken zijn specifiek voor die soort, binnen deze groep.
 • grote zandkool (Diplotaxis tenuifolia)
  - algemeen tot zeldzaam
  - juni tot in de herfst
  - hoogte 30 - 80 cm
  - bloem 15 - 30 mm
  - kelkbladen tenslotte recht afstaand
  - alle bladeren veerspletig tot veerdelig met smalle   slippen
  - bladeren bij kneuzing sterk geurend
  - stengel kaal, grijzig en onderaan houtig
  - vruchtstelen schuin afstaand
  - vrucht 2 - 6 cm, rechtop

 • herik (Sinapis arvensis)
  - zeer algemeen
  - mei tot en met september
  - hoogte 30 - 80 cm
  - bloem 15 - 20 mm
  - kelkbladen tenslotte recht afstaand
  - alle bladeren donkergroen en ruw behaard
  - onderste bladeren liervormig, soms ongedeeld
  - bovenste bladeren niet gedeeld en onregelmatig   getand
  - stengel ruw behaard
  - vrucht 2,5 - 4 cm, rechtop tot schuin
  - snavel korter dan de rest van de vrucht, iets kantig
  - per vrucht 8 - 13 zaden, roodbruin tot zwartachtig,   glad

 • knopherik (Raphanus raphanistrum)
  - plaatselijk algemeen
  - juni tot en met augustus
  - hoogte 20 - 60 cm
  - bloem 15 - 30 mm, ook wit met donkere aderen
  - kelkbladen aanliggend
  - alle bladeren grasgroen en enigzins ruw behaard
  - onderste liervormig, onregelmatig getand
  - stengel blauw berijpt, kantig en ruw behaard
  - vrucht 4 - 9 cm
  - snavel langer dan 5 mm
  - rijpe vrucht sterk ingesnoerd

 • koolzaad (Brassica napus)
  - algemeen
  - april tot en met augustus
  - hoogte 60 -120 cm
  - bloem 14 - 25 mm
  - knoppen boven de geopende bloemen
  - kelkbladen tenslotte schuin afstaand
  - alle bladeren blauwgroen, kaal of hooguit aan de
    onderkant op de middennerf enkele haren

  - onderste veervormig met grote eindlob
  - bovenste half of minder stengelomvattend,   langwerpig
  - vrucht 5 - 10 cm, snavel 8 - 15 mm

 • muurbloem (Erysimum cheiri)
  - zeer zeldzaam, op de rode lijst, ook als tuinplant
  - mei en juni
  - hoogte 20 - 90 cm
  - bloem 20 - 25 mm, zijdeachtig behaard, geurend
  - wilde vorm geel
  - als tuinplant goudgeel tot oranje of bruin tot   donkerpaars
  - alle bladeren langwerpig, gaaf en spits
  - stengel aanliggend behaard en onderaan houtig
  - vrucht 2,5 - 7,5 cm, afgeplat vierkantig
  - snaveltop met 2 naar buiten gebogen punten
 • raapzaad (Brassica rapa)
  - plaatselijk algemeen
  - april tot en met augustus
  - hoogte 30 - 80 cm
  - bloem 10 - 20 mm
  - geopende bloemen boven de knoppen
  - kelkbladen tenslotte recht afstaand
  - onderste bladeren grasgroen, liervormig, borstelig   behaard
  - bovenste bladeren blauwgroen, diep   stengelomvattend, kaal en langwerpig
  - stengel groen, soms paarsachtig, kaal of verspreid   behaard met doornachtige haren
  - vrucht 4 - 6,5 cm, snavel 15 - 20 mm
  - gekweekt als groente en vanwege de zaden

 • wilde kool (Brassica oleracea subsp. oleracea)
  - zeer zeldzaam aan de kust
  - mei tot en met september
  - hoogte 90 - 150 cm
  - bloem 30 - 40 mm
  - kelkbladen aanliggend
  - alle bladeren blauwgroen, kaal, vaak vlezig
  - onderste liervormig
  - bovenste eirond-langwerpig tot lancetvormig,   getand, stomp en niet stengelomvattend
  - stengel dik, kaal, onderaan houtig met littekens
  - vruchtstelen afstaand, vrucht rechtop
  - vrucht 5 - 10 cm

 • witte mosterd (Sinapis alba)
  - verwilderd
  - mei tot en met juli
  - hoogte 30 - 80 cm
  - bloem 15 - 20 mm
  - alle bladeren middengroen, liervormig tot geveerd   met grote eindlob
  - vruchtstelen min of meer recht afstaand
  - vrucht 2 - 4 cm, behaard
  - snavel langer dan de rest van de vrucht,   zwaardvormig afgeplat
  - per vrucht 4 - 8 zaden, geel of lichtbruin, fijn   gegroefd
  - gekweekt vanwege de zaden

 • zwarte mosterd (Brassica nigra)
  - algemeen tot zeldzaam
  - juni tot en met september
  - hoogte 60 - 120 cm
  - bloem 10 - 15 mm
  - kelkbladen tenslotte recht afstaand
  - alle bladeren blauwgroen
  - onderste liervormig en borstelig behaard
  - bovenste eirond tot lijnvormig, gaaf tot getand,   kaal en niet stengelomvattend
  - stengel sterk vertakt, iets berijpt
  - vruchten tegen de stengel aangedrukt
  - snavel 2 - 5 mm

herik

raapzaad

zwarte mosterd
  Copyright ontwerp, tekst en foto's Lidy Poot, eigenaar van www.wildebloemen.info 2009 - 2023.
Niet gebruiken zonder toestemming.
Mobiele versie !!

De mobiele versie van deze site staat online. Nog niet volledig ingevuld maar al wel bruikbaar voor een snelle determinatie.
Onderaan elke pagina op de mobiele site kun je kiezen voor de desktopversie, mocht je die liever bekijken. Vanaf de desktopversie kun je op een aantal pagina's switchen naar de mobiele versie. Rechtsboven bij "vorige volgende" staat dan een link.

Vraag deze site op je mobiel op (je wordt automatisch doorgestuurd naar de mobiele versie) en plaats hem bij je favorieten of maak een sneltoets op je startscherm.
Makkelijk voor onderweg tijdens wandeling of fietstocht!