Delen kan via je browser. Dank daarvoor !

Kale jonker
Cirsium palustre

Goed te herkennen aan
de kluwens helder roze distelbloemen waarvan alleen de puntjes van de omwindselblaadjes uitstaan.Bloeiperiode vanaf juni t/m september.
Zeer algemeen tot vrij zeldzaam.
Hoogte 60 tot 150 cm.
Doorsnede van de bloem 1 tot 2 cm.De bladeren zijn lijn- tot lancetvormig (lang en smal), veervormig ingesneden, gestekeld en zowel aan de boven- als aan de onderkant behaard.De bloemenhoofdjes zijn kortgesteeld, staan in kluwens met 2 tot 8 bij elkaar.De bovenste bladeren zijn (nagenoeg) ongedeeld.Het omwindsel is zwak stekelig. Alleen het puntje van de omwindselblaadjes is afstaand.De stengel is tot bovenaan stekelig gevleugeld en tussen de vleugels rommelig behaard.Kale jonker groeit op natte, matig voedselrijke grond in graslanden, loofbossen, duinvalleien en aan slootkanten.


Vergelijkbare soorten
Er zijn vier distels die op afstand op elkaar lijken : kale jonker, kruldistel, tengere distel en langstekelige distel. Kruldistel en langstekelige distel zijn lastig uit elkaar te houden.

kale jonker :
hoofdjes altijd in een kluwen bij elkaar, alleen de puntjes van de omwindselblaadjes staan uit.

kruldistel :
hoofdjes tot 5 bij elkaar of alleenstaand, de omwindselblaadjes zijn afstaand, de stekels aan de bladrand en op de stengel niet langer dan 3 mm.

tengere distel :
hoofdjes zijn cylindrisch, niet breder dan 1 cm en 2 tot 3 keer zo hoog als breed, ze staan met meer dan 3 bij elkaar.

langstekelige distel :
hoofdjes 2 of 3 bij elkaar of alleenstaand, de omwindselblaadjes zijn afstaand of opgericht en de stekels aan de bladrand en op de stengel zijn niet langer dan 5 mm.


Bewerkte botanische illustratie van
kale jonker (Cirsium palustre).
Het origineel is van J. Kops et al.; Flora Batava, vol. 2: t. 118 (1807).Delen kan via je browser. Dank daarvoor !