340 inheemse, verwilderde en ingeburgerde soorten, geïllustreerd met bijna 4000 foto's
  
"Onkruiden zijn ook bloemen wanneer je ze beter leert kennen." Winnie de Poeh

  home        soortenlijst        sleutels        links       stats        bron        contact        copyright
   
 Viltig kruiskruid Jacobaea erucifolia
   
vorige   
volgende   
Herkenbaar aan deze unieke combinatie van kenmerken
- de gele "kruiskruid" bloemen én
- de tot dubbel geveerde vlakke bladeren met omgerolde   randen én
- de viltige beharing, die later op de bovenkant verdwijnt

Algemeen
Viltig kruiskruid is een overblijvende plant van 30 tot 120 cm hoog. Ze komt algemeen voor op de Zeeuwse eilanden en het aangrenzende gebied in Zuid-Holland, vrij algemeen in het rivierengebied en in het noorden van Friesland en vrij zeldzaam in Zuid-Limburg. Elders is ze zeer zeldzaam. Ze groeit op vochtige, kalkhoudende, grazige grond, vooral op beplante dijken en aan slootkanten.
Bloem
De bloeiperiode is vanaf eind juli tot en met september. Ze begint later te bloeien dan jakobskruiskruid. De gele bloemhoofdjes bestaan uit buisbloemen (in het hart) en 12 tot 15 straalbloemen.
Een enkele keer ontbreken de straalbloemen. De hoofdjes staan in schermvormige pluimen. De omwindselbladen hebben meestal geen zwarte top, die van de bloemhoofdjes van jakobskruiskruid wel.

Blad en stengel
De bladeren zijn tot dubbel geveerd en spinnenwebachtig behaard. De beharing aan de bovenkant verdwijnt later. De bladslippen staan in 1 vlak en de bladrand is iets omgerold. De bladeren van jakobskruiskruid zijn ook tot dubbel geveerd, maar vaak gekroesd, niet behaard en hebben geen omgerolde rand.

De stengels zijn groen, soms rood, boven het midden vertakt en evenals de bladeren spinnenwebachtig behaard. Ook die beharing verdwijnt.

Herkennen vergelijkbare kruiskruiden
blad vlezig en zeer smal

blad (dubbel) geveerd
blad langwerpig


bezemkruiskruid

jakobskruiskruid
viltig kruiskruid
duinkruiskruid
waterkruiskruid

schaduwkruiskruid
rivierkruiskruid
moeraskruiskruid


omwindselbladen met zwarte punt
omwindselbladen zonder zwarte punt
zonder straalbloemen
blad met grote eindslip (ongeveer de helft van het blad)
 
tanden bladrand opzij gericht
tanden bladrand naar de top gericht
onderkant grijs viltig behaard, bladeren staan ook vaak omhoog gericht

Algemeen
- composietenfamilie (Asteraceae)
- overblijvend
- algemeen tot zeer zeldzaam
- 30 tot 120 cm
- verspreiding

Bloem
- geel
- vanaf eind juli t/m september
- hoofdjes in schermvormige   pluimen
- lint- en straalbloemen
- 12 tot 15 mm
- omwindselblaadjes meestal zonder   zwarte punt

Blad
- vespreid
- tot dubbel geveerd
- top spits
- rand gaaf en omgerold
- veernervig

Stengel
- rechtop
- behaard, later kaal
- gesteept
- gegroefd

Bewerkte botanische illustratie van
viltig kruiskruid (Jacobaea erucifolia).


  Copyright ontwerp, tekst en foto's Lidy Poot, eigenaar van www.wildebloemen.info 2009 - 2021.
Niet gebruiken zonder toestemming.
Mobiele versie !!

De mobiele versie van deze site staat online. Nog niet volledig ingevuld maar al wel bruikbaar voor een snelle determinatie.
Onderaan elke pagina op de mobiele site kun je kiezen voor de desktopversie, mocht je die liever bekijken. Vanaf de desktopversie kun je op een aantal pagina's switchen naar de mobiele versie. Rechtsboven bij "vorige volgende" staat dan een link.

Vraag deze site op je mobiel op (je wordt automatisch doorgestuurd naar de mobiele versie) en plaats hem bij je favorieten of maak een sneltoets op je startscherm.
Makkelijk voor onderweg tijdens wandeling of fietstocht!