340 inheemse, verwilderde en ingeburgerde soorten, geïllustreerd met bijna 4000 foto's
  
"Onkruiden zijn ook bloemen wanneer je ze beter leert kennen." Winnie de Poeh

  home        soortenlijst        sleutels        links       stats        bron        contact        copyright
   
 Jakobskruiskruid Jacobaea vulgaris subsp. vulgaris
mobiele versie   
vorige   
volgende   
Herkenbaar aan deze unieke combinatie van kenmerken
- gele bloemhoofdjes met 3-tandige straalbloemen én
- de tot dubbel geveerde bladeren én
- de omwindselbladen met zwarte top

Algemeen
Jakobskruiskruid is een overblijvende plant, die groeit op open, grazige, droge tot matig vochtige, matig voedselrijke, meestal zandige grond in grasland, duinen, uiterwaarden, bermen, op braakliggende gronden en dijken. Ze wordt 30 tot 90 cm hoog.

Ze komt zeer algemeen voor, behalve in Friesland, Groningen en Drenthe, waar ze vrij zeldzaam is. Op de Waddeneilanden en in de duinen van Noord-Holland zuidwaarts tot IJmuiden komt ze helemaal niet voor.
Bloem
Jakobskruiskruid bloeit vanaf juni tot en met oktober. De bloemenhoofdjes van jakobskruiskruid bestaan uit 12 tot 15 (meestal 13) gele afstaande straalbloemen met drie stompe tandjes.
In het hart zitten gele buisbloemen. De hoofdjes staan in vrij dichte schermvormige pluimen. De omwindselbladen hebben een zwarte top.

Blad en stengel
De bovenste bladeren zijn tot dubbel geveerd. De onderste zijn veerdeling met eindslip en tijdens de bloei meestal al verdord.
De groene of roodbruine stengels zijn boven het midden vertakt en spinnenwebachtig behaard. Later verdwijnt die beharing.

Bijzonderheden
Jakobskruiskruid is giftig voor vee. Paarden en koeien eten het niet op als het in de wei staat maar als jakobskruiskruid in het hooi zit wordt het niet herkend en toch gegeten. Het gif tast de lever aan.

Herkennen vergelijkbare kruiskruiden
blad vlezig en zeer smal

blad (dubbel) geveerd
blad langwerpig


bezemkruiskruid

jakobskruiskruid
viltig kruiskruid
duinkruiskruid
waterkruiskruid

schaduwkruiskruid
rivierkruiskruid
moeraskruiskruid


omwindselbladen met zwarte punt
omwindselbladen zonder zwarte punt
zonder straalbloemen
blad met grote eindslip (ongeveer de helft van het blad)
 
tanden bladrand opzij gericht
tanden bladrand naar de top gericht
onderkant grijs viltig behaard, bladeren staan ook vaak omhoog gericht

Algemeen
- composietenfamilie (Asteraceae)
- overblijvend
- zeer algemeen tot ontbrekend
- 30 tot 90 cm
- verspreiding

Bloem
- geel
- vanaf juni t/m oktober
- hoofdjes in schermvormige pluim
- lint- en straalbloemen
- 1,5 tot 2,5 cm
- omwindselbladen met zwarte punt

Blad
- vespreid
- onderste veerdelig met eindslip
- bovenste tot dubbel geveerd
- vaak gekroesd
- top stomp
- rand gaaf
- veernervig

Stengel
- rechtop
- bovenaan sterk vertakt
- groen of roodbruin
- gegroefd
- spinnenwebachtige beharing, die later   verdwijnt

Bewerkte botanische illustratie van
jakobskruiskruid (Jacobaea vulgaris subsp. vulgaris).


  Copyright ontwerp, tekst en foto's Lidy Poot, eigenaar van www.wildebloemen.info 2009 - 2023.
Niet gebruiken zonder toestemming.
Mobiele versie !!

De mobiele versie van deze site staat online. Nog niet volledig ingevuld maar al wel bruikbaar voor een snelle determinatie.
Onderaan elke pagina op de mobiele site kun je kiezen voor de desktopversie, mocht je die liever bekijken. Vanaf de desktopversie kun je op een aantal pagina's switchen naar de mobiele versie. Rechtsboven bij "vorige volgende" staat dan een link.

Vraag deze site op je mobiel op (je wordt automatisch doorgestuurd naar de mobiele versie) en plaats hem bij je favorieten of maak een sneltoets op je startscherm.
Makkelijk voor onderweg tijdens wandeling of fietstocht!