340 inheemse, verwilderde en ingeburgerde soorten, geïllustreerd met bijna 4000 foto's
  
"Onkruiden zijn ook bloemen wanneer je ze beter leert kennen." Winnie de Poeh

  home        soortenlijst        sleutels        links       stats        bron        contact        copyright
   
 Bleekgele droogbloem Gnaphalium luteo-album
mobiele versie   
vorige   
volgende   
Herkenbaar aan deze unieke combinatie van kenmerken
- de witte viltige beharing van bladeren en stengels én
- de gele tot oranje bloemhoofdjes in dichte kluwens

Algemeen
Bleekgele droogbloem is een een- of tweejarige plant van 5 tot 30 (50) cm hoog, vrij algemeen voorkomend in Zeeland, het rivierengebied, de IJsselmeerpolders en de stedelijke gebieden. Elders is ze zeer zeldzaam, in Zuid-Limburg ontbrekend.

Ze groeit op open, vochtige tot natte, kalk- en/of voedselrijke zandgrond, vooral in duinvalleien, op zandplaten en in afgravingen, ook op stenige plaatsen.
Bloem
Bleekgele droogbloem bloeit vanaf juli tot en met oktober met bloemhoofdjes, die in dichte kluwens staan aan het einde van de hoofd- en zijstengels.
De hoofdjes bestaan enkel uit gele tot oranje buisbloemen, ze hebben geen straalbloemen.
Het omwindsel bestaat uit witte of gelige, droogvliezige, glanzende omwindselbladen. Dat maakt de plant aantrekkelijk in gedroogde vorm.

Blad en stengel
Bladeren en stengels zijn wit viltig behaard, wat de plant beschermd tegen uitdroging door de zon.
De onderste bladeren staan dicht op elkaar (het lijkt daardoor een rozet), zijn spatelvormig en hebben een stompe top. De bovenste bladeren staan verder uit elkaar, zijn lancetvormig en hebben een spitse top. Ze hebben allemaal een iets omgerolde rand.

Vergelijkbare soorten
bosdroogbloem
moerasdroogbloem

bleekgele droogbloem

dwergviltkruid

:
:

:

:

kluwens in alle bladoksels, stengel en onderkant bladeren wit viltig.
minder viltig dan bleekgele droogbloem, omwindsel bruin of geelachtig, kluwens omgeven door bladeren, die minstens 4x langer zijn dan de kluwens.
dicht witte viltige beharing, ook bovenkant van de bladeren, omwindsel wit tot gelig, kluwens van volledig uitgegroeide bloeistengels omgeven door hooguit 2 kleine blaadjes.
en andere viltkruiden zijn evenals de droogbloemen viltig behaard, alleen hebben ze veel kleinere bladeren.

Algemeen
- composietenfamilie (Asteraceae)
- eenjarig of tweejarig
- vrij algemeen tot ontbrekend
- 5 tot 30 (50) cm
- verspreiding

Bloem
- geel, oranjeachtig
- juli t/m oktober
- hoofdjes in kluwens
- buisvormig
- 5 mm
- omwindsel droogvliezig

Blad
- verspreid
- enkelvoudig
- onderste :
  - spatelvormig
  - top stomp
- bovenste :
  - lancetvormigvormig
  - top spits
- rand gaaf of gegolfd
- voet half stengelomvattend
- 1 nervig
- viltig behaard

Stengel
- liggend of opstijgend
- viltig behaard
- rolrond

Bewerkte botanische illustratie van
bleekgele droogbloem (Gnaphalium luteo-album).


  Copyright ontwerp, tekst en foto's Lidy Poot, eigenaar van www.wildebloemen.info 2009 - 2023.
Niet gebruiken zonder toestemming.
Mobiele versie !!

De mobiele versie van deze site staat online. Nog niet volledig ingevuld maar al wel bruikbaar voor een snelle determinatie.
Onderaan elke pagina op de mobiele site kun je kiezen voor de desktopversie, mocht je die liever bekijken. Vanaf de desktopversie kun je op een aantal pagina's switchen naar de mobiele versie. Rechtsboven bij "vorige volgende" staat dan een link.

Vraag deze site op je mobiel op (je wordt automatisch doorgestuurd naar de mobiele versie) en plaats hem bij je favorieten of maak een sneltoets op je startscherm.
Makkelijk voor onderweg tijdens wandeling of fietstocht!