329 inheemse, verwilderde en ingeburgerde soorten, geïllustreerd met bijna 3500 foto's
  
"Onkruiden zijn ook bloemen wanneer je ze beter leert kennen." Winnie de Poeh

  home        soortenlijst        sleutels        links       stats        bron        contact        copyright
   
Sleutel ganzerik Potentilla
Schema om de in Nederland voorkomende ganzeriksoorten te determineren

Hoe kun je ganzerik soorten van elkaar onderscheiden?
Je kijkt naar de volgende kenmerken en wel in deze volgorde :
bladvorm - kleur kroonbladen - aantal kroonbladen - stengel - plaats bloeiwijze - onderkant blad - samenstelling blad - lengte kroonbladen.
Beantwoord de vragen van boven naar beneden. Bij "nee" ga je door naar de volgende vraag van hetzelfde niveau.
In het onderste gedeelte staan de kenmerken per soort, ter bevestiging.
• veervormig blad?
    - onderkant zilverwit ? ................................................................................................................
    - anders (onderkant niet zilverwit) .....................................................................................................

• bloemkleur wit ? ............................................................................................................................

• alle of de meeste bloemen 4-tallig?
    - kruipende, wortelende stengel ? ..........................................................................................
    - anders (liggende of boogvormig opstijgende, niet wortelende stengel) ............................................

• liggende en op de knopen wortelende stengel?
    - alle bladeren 3-tallig ? .............................................................................................................
    - anders (alle bladeren 5-tallig (soms deels 7-tallig)) ..........................................................................

• niet-eindelingse bloeiwijze? .......................................................................................................

• onderkant blad wit viltig? ...........................................................................................................

• alle bladeren 3-tallig (soms onderste 5-tallig geveerd) ? ...............................................................

• onderste bladeren 5-7 tallig (zelden enkele 3-tallig)?
    - kroonbladen 8 -12 mm ? .......................................................................................................
    - anders (kroonbladen 3 - 6 mm) ......................................................................................................

zilverschoon
liggende ganzerik

aardbeiganzerik


kruipganzerik
tormentil


schijnaardbei
vijfvingerkruid

voorjaarsganzerik

viltganzerik

Noorse ganzerik


rechte ganzerik
middelste ganzerik

In het volgende deel staan de hierboven genoemde soorten op alfabetische volgorde met aanvullende kenmerken.
 • aardbeiganzerik (Potentilla sterilis)
  - plaatselijk vrij algemeen tot ontbrekend
  - wit
  - 1 tot 1,5 cm
  - 5 uitgeschulpte kroonbladen
  - kroonbladen net zo lang of iets langer dan de   kelkbladen
  - kroonbladen raken elkaar niet
  - 3-tallige bladeren, wit gewimperd, onderkant   grijsviltig
  - kruipende stengels, bovengrondse uitlopers   vormend

 • kruipganzerik (Potentilla anglica)
  - plaatselijk algemeen tot zeldzaam
  - geel
  - 1 tot 1,5 cm
  - meestal 4 kroonbladen, dubbel zo lang als de   kelkbladen
  - soms 5 kroonbladen
  - wortelbladeren meestal 5-tallig
  - stengelbladeren 3-tallig
  - kruipende, op de knopen wortelende stengels

 • liggende ganzerik (Potentilla supina)
  - vrij tot zeer zeldzaam
  - lichtgeel
  - 0,5 tot 1 cm
  - 5 kroonbladen, korter dan of even lang als de   kelkbladen
  - kroonbladen raken elkaar niet
  - bloemstelen na de bloei naar beneden gebogen
  - geveerd bladeren, onderkant groen
  - liggende, niet wortelende, afstaand behaarde   stengels

 • middelste ganzerik (Potentilla intermedia)
  - vrij zeldzaam
  - geel
  - 0,5 tot 1 cm
  - tamelijk rijkbloemig eindelingse bloeiwijze
  - 5 kroonbladen, even lang of iets langer dan de   kelkbladen
  - kroonbladen raken elkaar niet
  - bladeren 5-tallig, sommige 3-tallig en onderste   soms 7-tallig
  - rechtopstaande, zacht behaarde stengels

 • Noorse ganzerik (Potentilla norvegica)
  - vrij tot zeer zeldzaam
  - lichtgeel
  - 1 tot 1,5 cm
  - 5 kroonbladen, korter of even lang als de   kelkbladen
  - kroonbladen raken elkaar niet
  - kelk en bijkelk in de vruchttijd sterk vergroot
  - bladeren 3-tallig, zelden aan de voet 5-tallig
  - ruw behaard, rechtopstaande stengels

 • rechte ganzerik (Potentilla recta)
  - vrij zeldzaam
  - bleekgeel (soms lichtgeel)
  - 1,5 tot 2,5 cm
  - 5 kroonbladen langer dan de kelkbladen
  - lang behaarde bladeren, 5- of 7-tallig
  - rechtopstaande, dicht behaarde, bovenaan vertakte   stengels

 • schijnaardbei (Potentilla indica)
  - vrij zeldzaam
  - geel
  - tot 1 cm
  - 5 kroonbladen, die elkaar niet raken
  - 3- tot 5-tandige bijkelkbladen, die sterk uitgroeien
  - alle bladeren 3-tallig
  - liggende, behaarde, wortelende stengels

 • tormentil (Potentilla erecta)
  - algemeen tot ontbrekend
  - lichter geel
  - 0,5 tot 1 cm
  - 4 kroonbladen, zelden 5, meestal iets langer dan de   kelkbladen
  - bladeren 3-tallig, zelden 4- of 5-tallig
  - liggende tot boogvormig opstijgende, niet   wortelende stengels

 • vijfvingerkruid (Potentilla reptans)
  - zeer algemeen tot vrij zeldzaam
  - geel
  - 1 tot 2,5 cm
  - 5 hartvormige kroonbladen, zelden 4, langer dan   de kelkbladen
  - bladeren 5- of 7-tallig
  - wortelende, vaak roodachtige, liggende stengels

 • viltganzerik (Potentilla argentea)
  - vrij algemeen tot zeer zeldzaam
  - geel
  - eindelingse bloeiwijze en in de bladoksels
  - 1 tot 1,5 cm
  - 5 kroonbladen, langer dan de kelkbladen
  - kroonbladen raken elkaar niet
  - bladeren meestal 5-tallig
  - onderkant bladeren wit viltig
  - opstijgende stengels, bij betreding liggend

 • voorjaarsganzerik (Potentilla tabernaemontani)
  - plaatselijk vrij algemeen tot zeer zeldzaam
  - geel
  - vertakte, armbloemige, niet eindelingse bloeiwijze
  - 1 tot 2 cm
  - 5 kroonbladen, langer dan de kelkbladen
  - kroonbladen raken elkaar niet
  - rozetbladeren 5-tallig
  - weinig tot geen stengelbladeren
  - niet wortelende, afstaand behaarde stengels

 • zilverschoon (Potentilla anserina)
  - zeer algemeen
  - goudgeel
  - 1,5 tot 3 cm
  - 5 kroonbladen, dubbel zo lang als kelkbladen
  - geveerde bladeren, onderkant zilverwit
  - behaarde, kruipende, vaak roodachtig, wortelende   stengels

liggende ganzerik
0,5 - 1 cm

rechte ganzerik
1 - 1,5 cm

schijnaardbei
1 - 1,5 cm

vijfvingerkruid
1 - 2,5 cm

viltganzerik
1 - 1,5 cm

zilverschoon
1,5 - 3 cm
  Copyright ontwerp, tekst en foto's Lidy Poot, eigenaar van www.wildebloemen.info 2009 - 2018
Mobiele versie !!

De mobiele versie van deze site staat online. Nog niet volledig ingevuld maar al wel bruikbaar voor een snelle determinatie.
Onderaan elke pagina op de mobiele site kun je kiezen voor de desktopversie, mocht je die liever bekijken. Vanaf de desktopversie kun je op een aantal pagina's switchen naar de mobiele versie. Rechtsboven bij "vorige volgende" staat dan een link.

Vraag deze site op je mobiel op (je wordt automatisch doorgestuurd naar de mobiele versie) en plaats hem bij je favorieten of maak een sneltoets op je startscherm.
Makkelijk voor onderweg tijdens wandeling of fietstocht!